อบรมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ EchoHybrid

โพสต์27 พ.ย. 2559 08:14โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:53 ]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บ Enconcept ร่วมกับ สพฐ ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ผ่าน Application My Echo ให้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดโบสถ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสาธิตการใช้สื่อเสริมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนComments