ศึกษาดูงานการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โพสต์27 พ.ย. 2559 08:26โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:52 ]
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ศน.ณภัทร  จุลพงษ์ ศน.นราภรณ์  สโรดม และ ศน.สุภาพร  แสนแทน ร่วมกับ ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ นายทูลใจ ศรีพรหม และ คณะครู โรงเรียนวัดโบสถ์ ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูต่างชาติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ Comments