ประชุมเตรียมความพร้อมครูโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์27 พ.ย. 2559 08:40โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:52 ]
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูไทยและครูต่างชาติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา โดยจัด Workshop การจัดทำกำหนดการสอน แผนการสอน การใช้สื่อเสริมเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อโซเชียลในการรายงานผลการปฏิบัติงานและนำเสนองาน 
Comments