ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 ธ.ค. 2559 16:56โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:51 ]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนประชารัฐ และ โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเรียนภาษาอังกฤษได้สอดคล้องตามว้ตถุประสงค์ของนโยบายและสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีประโยชน์และน่าสนใจเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Comments