ประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนในโครงการ EBE ปีการศึกษา 2559

โพสต์7 ก.ค. 2559 06:06โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:57 ]
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ EBE (English Bilingual Education) เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EBE ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนมีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จำนวน 14 โรงเรียน
Comments