ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Best Practice สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โพสต์24 ก.ค. 2559 17:28โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:56 ]
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ PEER โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Best Practice สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอนครไทย วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับ CEFR คือ ศน.ณภัทร  จุลพงษ์  และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเทคนิค CLT ใน 3 ประเทศ คือ อาฟริกาใต้ ฝรั่งเศส และ อินโดนีเซีย โดยนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนของโครงการไอเซค และวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำ Best Practice สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย ศน.จันทิรา  จั่นผ่อง Comments