ประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

โพสต์25 ต.ค. 2559 19:07โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:03 ]
 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่และรองรับนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นการวางแนวทางในการเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
Comments