นิเทศติดตามการจัดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Application My Echo

โพสต์18 ธ.ค. 2559 17:05โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:48 ]
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ไปนิเทศติดตามการจัดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Application My Echo ที่ โรงเรียนวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนทีสมัครเข้าร่วมโครงการของบริษัท Enconcept โดยได้รับรหัสสำหรับใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ทุกคน 
Comments