การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์15 พ.ย. 2559 07:24โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:02 ]
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้สื่อการสอนเตรียมความพร้อมสำหรับนโยบายเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง ของนักเรียนในระดับ ป 1-3 โดยมีโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประถม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้Comments