การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:57 ]
มื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559 ศนฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ณ โรงแรม ดิไอเดิล เรสสิเดนท์ นวนคร ปทุมธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 100 ท่าน ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ ที่มาจากทั่วประเทศ Comments