ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์15 พ.ย. 2559 07:58โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:55 ]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางสาวณภัทร  จุลพงษ์ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับที่ประชุมผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก  เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและสื่อเสริมที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายนี้


Comments