ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
โดย ศน.ณภัทร  จุลพงษ์

คู่มือจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • Crossword.pdf   0กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:42 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือการจัดกิจกรรม Crossword‎
 • English Debate.pdf   0กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:42 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือการจัดกิจกรรม English Debate‎
 • Speech Contest.pdf   0กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:41 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎คู่มือการจัดกิจกรรม Speech Contest‎

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR

 • CEFR Manual for Secondary Level1.pdf   0กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:43 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)
 • CEFR Manual for Primary Level2.pdf   0กิโลไบต์ - 5 ก.ค. 2559 19:43 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)

คลังคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ

 • คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล - ม.3 แยกหมวด.doc   3524กิโลไบต์ - 15 พ.ย. 2559 09:02 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)

คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • คู่มือ pdf.rar   0กิโลไบต์ - 15 พ.ย. 2559 09:11 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)

คำศัพท์สถานที่เป็นภาษาอังกฤษ (ล่าสุด)

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559

 • แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559.rar   0กิโลไบต์ - 15 พ.ย. 2559 09:18 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปี 2558

 • ข้อสอบโอเน็ต ปี 2558 พร้อมเฉลย ป6 ม3 ม 6.rar   0กิโลไบต์ - 15 พ.ย. 2559 09:39 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปี 2558

ppt.การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ป 1-3

 • ppt Eng 5 ชม..pptx   0กิโลไบต์ - 15 พ.ย. 2559 10:33 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)

ตัวชีวัดต้องรู้และควรรู้

 • ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้.rar   0กิโลไบต์ - 17 พ.ย. 2559 09:25 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน

 • คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนฯ(pdf).zip   0กิโลไบต์ - 17 พ.ย. 2559 09:27 โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ (เวอร์ชัน 1)


เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามกรอบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2561